Predstavitev programa

Program za vodenje Evidence OS je preprost v svoji uporabi. Ob vnosu osnovnih sredstev imamo mesečne in letne informativne izračune amortizacije za vse skupine OS, lahko pa se tudi odločimo samo za posamezno skupino.

Ta obcija je posebej primerna za firme, ki imajo skupino t.i. “drobni inventar” - oziroma OS pod vrednostjo 500 EUR (trenutna zakonodaja). Ob zaključku leta pa izvedeno letni obračun amortizacije, ki se shrani tudi v arhiv.

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Vsi matični šifranti in nastavitve so enaki kot v materialnem poslovanju oziroma glavni knjigi

 

        Šifranti Osnovnih sredstev

             - Seznam OSNOVNIH SREDSTEV

             - Nomenklatura OSNOVNIH SREDSTEV

             - Seznam STATISTIČNIH skupin

 

2.    EVIDENCA OS vsebuje:

              - Šifro in naziv OS

              - Datum nabave

              - Datum aktiviranja (pričetka obračuna amortizacije)

              - Številka listine (nakupni dokument)

              - Dobavitelj

              - Kratke opombe (tudi kot nahajališče OS)

              - Statistična skupina

              - Nomenklatura OS

              - Procent amortizacije

              - Nabavna vrednost

              - Revalor. nabavna vrednost

              - Odpisana vrednost

              - Datum izločitve

 

V pomoč je dodan gumb za prenos evidence OS v MS Excel oziroma izpis. Prenesemo ali izpišemo lahko VSA OS ali samo IZLOČENA. 

 

3.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

 

        - Mesečni izračun amortizacije

             - Informativni MESEČNI izračun amortizacije za VSE SKUPINE

             - Informativni MESEČNI izračun amortizacije za POSAM. SKUPINO

 

        - Letni izračun amortizacije

             - Informativni LETNI izračun amortizacije za VSE SKUPINE

             - Informativni LETNI izračun amortizacije za POSAM.SKUPINO

             - IZRAČUN amortizacije OS / ZAKLJUČEK poslovnega leta

             - PREKLIC izračuna amortizacije OS

 

 

Programski paket SPeCter - Osnovna sredstva

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Osnovna sredstva

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu