Vzdrževanje (splošni pogoji)

Programi imajo zagotovljeno vzdrževanje - po potrebi (na klic) ali pa se sklene vzdrževalna pogodba.

 

Stalno vzdrževanje in pomoč sta možni in dostopni le strankam s podpisano vzdrževalno pogodbo, v nasprotnem primeru se nakup programa smatra kot enkratno dejanje!

 

- Nadgradenj programa v bistvu ne bo več (razen napak v programu!), saj se bodo vse nove želje in dopolnila (tudi zakonska) združili v novi verziji.

- Nove verzije programa se za nepodpisnike vzdrževalne pogodbe obračunavajo posebej po veljavnem ceniku.

- Nadgradnje so možne samo za največ dve verzije nazaj, oziroma do tam, kjer je še smiselno

 

Stranke - kupce naših programov- delimo na 2 skupine in sicer:

             - Nepodpisnike vzdrževalne pogodbe

             - Podpisnike Vzdrževalne pogodbe

 

 

VZDRŽEVANJE  PROGRAMSKE OPREME  ZA NEPODPISNIKE VZDRŽEVALNE POGODBE

Tak nakup smatramo za enkratni nakup programske opreme. (nobenih popustov in posebnih pravic)

Stranka, ki ne želi skleniti vzdrževalne pogodbe, bo sicer deležna podpore na področju vzdrževanja programske opreme in novih verzij, saj firma SPC zagotavlja vzdrževanje lastne programske opreme skozi cel njen zakonsko predpisani veljavni rok – omejitve so le zamenjava operacijskega sistema (npr. DOS v WIN), napredne strojne opreme (zamenjava na 64 bitne sisteme) ali prenehanje delovanja firme. 

Odzivni čas za pomoč pri delovanju inštalirane programske opreme (torej na klic stranke) se giblje nekje od 7 delovnih dni dalje, oziroma v odvisnosti (in v časovnih luknjah) od tistih, ki so podpisali mesečno vzdrževanje (lahko tudi prej). Druga pomoč (delo s samim programom, svetovanje ipd.),  pri nepodpisnikih vzdrževalnih pogodb ni možna.

Za nove verzije programov (tudi zakonsko predpisane) in obiskov ne priznavamo nobenih popustov,  nova programska oprema pa se inštalira le po plačanem predračunu.

            

Vzdrževanje programske opreme bomo za nepodpisnike vzdrževalnih pogodb izvajali torej po določenem urniku in po vrstnem redu klicov! 

 

URADNE URE za vzdrževanje programske opreme, SO ZA NEPODPISNIKE POGODB  le vsak TOREK in ČETRTEK od 9. do 16. ure ! 

 

 

ZA PODPISNIKE VZDRŽEVALNIH POGODB te omejitve seveda NE VELJAJO !

Vendar bi kljub vsemu opozoril na delovni čas firme SPC Župan Miran s.p., ki je vsak delovni dan od 9. do 16 ure. V primeru (in potrebi) obiska na nedelovni dan (sobota, nedelja in prazniki) velja poseben cenik !

 

In kakšne PREDNOSTI pridobi kupec ob podpisu mesečne vzdrževalne pogodbe ?

 

VZDRŽEVALNA POGODBA

             - Brezplačne nadgradnje verzij že inštaliranih programov

             - Prednost pred ostalimi strankami in s tem bistveno krajši odzivni čas (od 2 do 4 delovnih dni)

             - Popust ob eventuelnem mesečnem obisku v višini 20 %

             - Popust  pri nakupu novih programov (ali modulov) v višini 20%

             - Na ostale delovne (programerske) ure se prizna 20 % popust

 

DELA, ki jih po potrebi  izvaja serviser firme SPC  na osebnem računalniku stranke v okviru mesečnega vzdrževanja so :

             - Pregled podatkovnih baz

             - Odprava napak in pomanjkljivosti knjiženja

             - Nastavitve v programih, operacijskih sistemih, ki so nujno potrebna za pravilno delovanje vzdrževanega                         programa

             - Eventualno arhiviranje podatkovnih baz ob vsakem obisku (kljub temu, da je stranka po garancijski pogodbi                 sama dolžna opravljati redno arhiviranje)

             - Brezplačna INŠTALACIJA NOVIH verzij programov - firma SPC je dolžna stranke obvestiti o novih                           programih oziroma spremembah v njih

             - Brezplačna telefonska, pismena ali e-mail pomoč

             - Brezplačno svetovanje na področju knjigovodskih in davčnih zadev, vendar v okviru smernic vzdrževanega                   programa )

 

Če povzamemo prednosti vzdrževalne pogodbe: prednost pred nepodpisniki vzdrž. pogodb, nižja cena vzdrževalne ure, nižja cena nadgradenj (prilagajanje zakonskim spremembam) oziroma celo brezplačna inštalacija, svetovanje o delovanju programa preko telefona ali elektronske pošte in še marsikaj ....

 

Vse ostale delovne ure obračunavamo po veljavnem ceniku Združenja za računalništvo in informatiko Gospodarske Zbornice Slovenije. Opomba: Za storitve izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračuna dodatek v višini 35%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%.

 

UVAJANJE in DODATNE STORITVE

2. urno brezplačno uvajanje za delo s programi je vključeno v ceno in se izvede ob inštalaciji programa! Dodatno izobraževanje in dodatno uvajanje za delo s programi ali samim potekom knjiženja obračunavamo po polovični ceni ure serviserja,  ki je sestavni del veljavnega cenika Združenja za računalništvo in informatiko Gospodarske Zbornice Slovenije. Obračunavamo pa še  pripadajoče potne stroške.

 

 

Programski paket SPeCter - Vzdrževanje programske opreme

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Vzdrževanje programov

OBVESTILO !

 

Zaradi povečanja skupne vrednosti programske opreme so se od 1.2016 rahlo spremenile tudi cene mesečnega vzdrževanja programskega paketa SPECTER

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu

 

 

 

Mesečno vzdrževanje - cenik 

Vzdrževalna pogodba za program Glavna Knjiga s Saldakonti

12

Vzdrževalna pogodba za program Davčne evidence

10

Vzdrževalna pogodba za program Osnovna sredstva

7

Vzdrževalna pogodba za program Fakturiranje

10

Vzdrževalna pogodba za program Materialno Poslovanje

12

Vzdrževalna pogodba za program Trgovina Maloprodaja

12

Vzdrževalna pogodba za program Plače

19